OUR BLOG

Cat Ba Eco Lodge

Vận chuyển từ Cát Bà tới Khu nghỉ dưỡng Eco Lodge

30Th7

Từ thị trấn Cát Bà, Chúng tôi có hai chuyến đón  miễn phí hàng ngày lúc 11h30 và 16h00 tới khu nghỉ dưỡng và ngược lại . Quý khách có thể liên lạc theo số  +84 913 096 281 hoặc email: [email protected] cho chúng tôi trước 1 ngày để được săp xếp đón.